เหตุผลของช่างภาพที่ต้องการไปเยี่ยมชม เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

moscow_Tour

Saint Petersburg (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของประเทศรัสเซีย Saint Petersburg ถูกสร้างขึ้นโดย จักรพรรดิปีเตอร์ที่ 1 แห่งรัสเซีย หรือ ปีเตอร์มหาราช ซาร์ปีเตอร์ที่ 1 เป็นจักรพรรดิที่มีอำนาจมากของยุโรป โดยเป็นจักรพรรดิมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1682 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของรัสเซีย และได้รับการรับรองจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย ทั้งนี้เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กยังเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ช่างภาพหลายคน ใฝ่ฝันที่จะไปถ่ายภาพในเมือง St. Petersburg ด้วยเหตุผลที่ไม่ควรพลาดดังนี้
• เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งเทพนิยาย เนื่องจากมีสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างประณีตงดงาม ตกแต่งด้วยอัญมณี เป็นผลงานจากศิลปินในอดีตหลายๆ ท่าน ตามแบบฉบับของโรมัน ทั้งพระราชวัง วิหาร โบสถ์ รูปปั้นสฟิงค์ และที่เห็นได้ชัดที่สุดเมื่อไปเยือนเมืองนี้ก็คือ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์ เป็นสถาปัตยกรรมแรก ที่ถูกสร้างขึ้นในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างด้วยอิฐ เป็นลักษณะคล้ายๆ ทรงหกเหลี่ยม จุดประสงค์ที่สร้างป้อมนี้ คือ เอาไว้ป้องกันศัตรู ป้อมนี้ตั้งอยู่ที่เกาะ Vasilievsky และป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์ ยังเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสูงมากที่สุดในเมืองแห่งนี้ด้วย
• เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีแม่น้ำที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยง นั่นก็คือ แม่น้ำเนวา แม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ นิยมล่องเรือชมความงามของสถาปัตยกรรม ของทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำ ในบรรยากาศนี่แสนสงบ ทั้งแม่น้ำที่ใสสะอาดจนแทบจะมองเห็นตัวปลา เรือที่ล่องในแม่น้ำสายนี้เป็นเรือที่ตกแต่งด้วยความสวยงาม สามารถจุคนได้หลายคน ในช่วงเดือนธันวาคม – เมษายน แม่น้ำเนวากลายเป็นน้ำแข็งที่สวยงามมาก นักท่องเที่ยวไม่สามารถล่องเรือได้ตามปกติ แต่ก็ยังสามารถที่จะไปที่แม่น้ำเพื่อชมลำธารน้ำแข็งแห่งนี้ได้ และแน่นอนแม่น้ำแห่งนี้จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้ช่างภาพทั้งหลายอยากจะมาเก็บภาพอันสวยงามไว้ โดยเฉพาะช่วงรุ่งเช้า และช่วงพระอาทิตย์ตกดิน
• เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นเมืองที่รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้ค่อนข้างดี การใช้ชีวิตของคนที่นี่เป็นไปอย่างสงบสุข หากนักท่องเที่ยวท่านใดได้มาชมก็จะได้สัมผัสกับกลิ่นไอของความเป็นชาวรัสเซียดั้งเดิม วัฒนธรรมที่สวยงาม ทั้งความเป็นอยู่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นที่ต้องการของช่างภาพที่ชื่นชอบการถ่ายภาพแนวสตรีท การถ่ายภาพแนวสตรีท หรือเรียกอีกอย่างว่า Street photography คือการใช้เทคนิคต่างๆ ผสมผสานการถ่ายภาพ เพื่อให้ได้ภาพที่สื่อถึงสภาพความเป็นจริงของบ้านเมือง เหตุการณ์ ผู้คนต่างๆ โดยไม่มีการเตรียมหรือเซ็ตไว้ก่อนแต่อย่างใด ซึ่งเมืองแห่งนี้ก็สามารถทำได้ดี ในการจะเป็นแบบให้ช่างภาพได้เก็บภาพ ความสวยงามของวัฒนธรรมของรัสเซียดั้งเดิม และเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านรูปภาพให้คนทั่วโลกได้เห็น