ช่างภาพอิสระ กับ ช่างภาพประจำมีดีต่างกันอย่างไร

pic

A02FE85E-AD60-C42A-7CE4-2FCF5FB0C136

ในยุุคที่โทรศัพท์มือถือที่เราพกพากันอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นสามารถถ่ายภาพได้ผลงานออกมาแทบจะไม่ต่างจากการถ่ายภาพด้วยการใช้กล้องถ่ายภาพขนาดใหญ่เลย ด้วยเหตุนี้เองจึงได้เกิดนักถ่ายภาพที่เราเรียกว่าเหล่าช่างภาพเกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยอาชีพช่างภาพเองนั้นก็มีช่างภาพอยู่หลายแขนงออกไป ไม่ว่าจะเป็นช่างภาพอิสระ หรือช่างภาพประจำเอง ซึ่งแต่ละช่างภาพในแต่ละแขนงที่เกิดขึ้นนั้นก็มีเสน่ห์และลักษณะงานที่แตกต่างกันออกไป จนทำให้หลายคนเกิดความสับสนว่าช่างภาพแต่ละแขนงที่แตกต่างกันออกไปนี้มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง ซึ่งในบทความนี้เราจะพาทุกท่านมาไขความสงสัยกันว่า ช่างภาพอิสระกับช่างภาพประจำมีดีต่างกันอย่างไร ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาทำความรู้จักกับอาชีพนี้ไปพร้อมกันเลย

แน่นอนว่าเมื่อเราต้องการจ้างงานช่างภาพหรือต้องการชมภาพผลงานที่เกิดจากช่างภาพต่าง ๆ เราก็มักจะเกิดความสนใจในงานนั้น ๆ เกิดขึ้นว่า แท้ที่จริงแล้วเบื้องหลังผลงานที่สวยงามที่เรากำลังชมกันอยู่นั้นเกิดจากช่างภาพประเภทไหน อย่างที่ทราบกันไปแล้วข้างต้นว่า ช่างภาพเป็นอาชีพที่แยกย่อยออกไปได้หลายต่อหลายแขนง ซึ่งในบทความนี้เราจะพามารู้จักกันกับ 2 แขนงคือ

  • ช่างภาพอิสระ เป็นอาชีพจากกลุ่มคนที่รักในการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับงานช่างภาพอิสระนั้น แน่นอนว่าจากชื่อแล้ว ช่างภาพอิสระเป็ฯงานที่ไม่มีการผูกมัด แทบจะเรียกได้ว่าเป็นงานอาชีพเกี่ยวกับทางฟรีแลนซ์ ซึ่งรายได้ที่รายรับก็จะมาจากการเผยแพร่ผลงานทางสื่อสังคมออนไลน์ หรืออาจจะมาจากถ่ายภาพเพื่อขายในวงการก็จะเรียกว่าการ ถ่ายภาพ Stock ขายเพื่อให้คนที่สนใจนำภาพไปใช้ประโยชน์และจ่ายค่าตอบแทนให้ตามที่ได้ทำการตกลงกันไว้ หรือการรับงานจ้างตามที่ได้รับการตกลงกันไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำได้อย่างอิสระ เรียกว่าเป็นการขายความคิดสร้างสรรค์สะส่วนใหญ่จนกว่าจะมีคนมาสนใจงานนั้น ๆ

ช่างภาพประจำ งานช่างภาพประจำก็จะต่างจากงานช่างภาพอิสระก็คือเป็นงานที่จำเป็นต้องมีสัญญาผูกมัด เป็นงานที่โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ที่มาว่าจ้างว่าต้องการให้งานภาพออกมาเป็นในรูปแบบใด ตัวอย่างงานก็จะได้แก่งานถ่ายแบบ งานถ่ายรีวิวสินค้า เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ว่าจ้าง ไม่มีอิสระทางความคิดเหมือนกับงานของช่างภาพอิสระ แต่ทั้งสองสายนี้ต่างก็มีเสน่ห์ในตัวเองที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล